Các khoản phí và học phí

11/10/2016

Lệ phí phỏng vấn: 100.000 đồng/thí sinh, không trả lại trong mọi trường hợp.

Học phí với sinh viên có Quốc tịch Việt Nam: 19.980.000 đồng/ học kì, thu theo học kỳ, không thay đổi trong toàn bộ khóa học.
Học phí với sinh viên nước ngoài: 44.400.000 đồng/ học kì.
Học phí khoá tiếng Anh tăng cường: miễn phí.