Thông báo tuyển sinh

22/11/2016

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (thường gọi là Trường Đại học Việt Pháp) là trường đại học công lập theo mô hình tiên tiến, được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định thành lập số 2067/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường đào tạo theo  tiến trình Bologna (hệ thống LMD ba trình độ: Đại học – Thạc sĩ – Tiến sĩ) với thời gian đào tạo hệ Đại học là 3 năm. Trường khuyến khích sinh viên tốt nghiệp Đại học tiếp tục theo học trình độ Thạc sĩ với hai bằng của Việt Nam và Pháp; sau đó là trình độ Tiến sĩ. Chương trình đào tạo gắn liền lý thuyết với thực hành, nghiên cứu khoa học và các kỳ thực tập tại Việt Nam và nước ngoài. Đội ngũ giảng viên của Trường bao gồm 100% là các GS, TS của Việt Nam và Pháp, giàu kinh nghiệm giảng dạy quốc tế. Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh.

  • Chỉ tiêu tuyển sinh chung

500 sinh viên.