Liên Hệ

07/12/2016

Các thông tin chi tiết liên quan đến tuyển sinh như thủ tục, tiêu chí, chỉ tiêu,.... có thể tham khảo tại website của trường hoặc liên hệ trực tiếp qua địa chỉ:

​​​​​​Địa chỉ: Phòng 806, Tầng 8, Tòa nhà Đào Tạo và Dịch Vụ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-4 37 91 77 48
Email: admission@usth.edu.vn; admission.usth@gmail.com
Website:     http://www.usth.edu.vn