Lịch tuyển sinh

Thứ ba - 11/10/2016 22:20

ĐỢT THỜI HẠN NỘP ĐƠN LỊCH PHỎNG VẤN
1 15/12/2016- 13/01/2017 15/01/2017
2 tháng 2-3/2017  tháng 3/2017
3 tháng 4-5/2017 tháng 6/2017
4 tháng 6/2017 tháng 7/2017
5 tháng 7/2017 tháng 8/2017


(lich chi tiết sẽ liên tục được cập nhật tại đây)


Chia sẻ: