Giới thiệu

Thứ bảy - 26/11/2016 12:21


Các chương trình Thạc sĩ 2 năm bao gồm 4 học kỳ, S1 và S2 trong năm đầu tiên (M1); S3 và S4 trong năm thứ hai (M2). Các khóa học được tổ chức bằng tiếng Anh bởi một đội ngũ các giáo sư người Pháp và người Việt. Để hỗ trợ cho sinh viên sau khóa học bằng tiếng Anh, sinh viên được nhận sẽ được mời tham dự chuyên sâu trình dự bị tiếng Anh của hai tháng để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Trong khi S1 và S3 tập trung vào cả hai đối tượng nói chung và chuyên ngành, S2 và S4 là hoàn toàn dành cho các bài tập phòng thí nghiệm ở một trình độ học vấn hay công ty cao hơn. Điều này cũng sẽ tạo cơ hội cho sinh viên tốt để làm khóa học hoặc thực tập thực tế của họ ở Pháp, Việt Nam hoặc các phòng thí nghiệm khác. Sinh viên làm khóa học hoặc thực tập thực tế ở ngoài Hà Nội có thể áp dụng để hỗ trợ tài chính từ USTH.

 
STT Các lĩnh vực đào tạo Các chuyên ngành ngành đào tạo
1   
Thạc sĩ ngành Khoa học Vật liệu tiên tiến và  Công nghệ nano
 
 Vật lý Nano
 Hoá học Nano
2  Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học
  nông y  dược
 
 Phát triển dược phẩm
 
 
 Y sinh
 
 
 Công nghệ sinh học thực vật
 
 Thạc sĩ ngành Nước- Môi trường-
 Hải dương học
 
 Quy trình sinh thái và hóa địa sinh học
 
 
 Nghiên cứu ô nhiễm nước và công nghệ  xử lý
 
 
 Thủy văn và đại dương học
 
 4  Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin
  và truyền  thông

 Truyền thông Đa phương tiện  (Multimedia)
 
 
 Hệ thống nhúng (Embedded systems)
 
 
 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định môi  trường  (Environmental Decision Support  Systems)
 
5  
Thạc sĩ ngành Vũ trụ và Hàng không
 

 Khoa học vũ trụ
 

 Công nghệ vệ tinh
 
6  
Thạc sĩ ngành Năng lượng
 
 Điện xanh
 

 Năng lượng sinh học
 
7  
Thạc sĩ ngành Tài chính tính toán định lượng
 
 
 
 

Chia sẻ: