Liên hệ- Về chương trình đào tạo: 
  Khoa Vũ trụ và Ứng dụng 
  Tel: (+84-24) 32 12 15 72
  Email: sa_dept@usth.edu.vn 
  Địa chỉ: Phòng 308, tầng 3, tòa A21, trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
  Website: http://space.usth.edu.vn/vi/

- Về tuyển sinh: 
  Phòng Quản lý Đào tạo 
  Tel: 0247 772 7748 
  Email: admission@usth.edu.vn 
  Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội  
 

Chia sẻ: