Đối Tác


 Đối tác đào tạo chương trình tại Việt Nam : Viện John Von Neumann (JVN) – Đại học Quốc gia TP. HCM


usth logo trans

hoc vien jvn

Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội               Viện John Von Neumann (JVN) – Đại học Quốc gia TP. HCM  

 

Viện John von Neumann thuộc Đại học quốc gia Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là “JVN”) là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu công lập tại Việt nam, đại diện bởi viện trưởng, giáo sư Dương Nguyên Vũ.

Chia sẻ: