Đối tác

Thứ sáu - 14/10/2016 02:50

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội mời các giảng viên từ Viện John Von Neumann - nơi cung cấp chương trình giảng dạy thạc sĩ Tài chính Toán Định lượng. Chi tiết xem tại 

Chia sẻ: