Liên hệ


Mọi thông tin liên lạc, vui lòng liên hệ:


Logo moi 2       Ms. Nguyễn Thị Hồng Liên
        Trợ lý Khoa Nước – Môi trường và Hải dương học.

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
       Địa chỉ: Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
      18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
       Điện thoại: +84-4 37 91 77 47| Email: admission-weo@usth.edu.vn


Chia sẻ: