Liên hệ


Logo moi 2  Khoa Năng lượng

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

  Địa chỉ: Phòng 805, Tòa nhà Đào Tạo và Dịch Vụ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

  Điện thoại: +84-4 37 91 77 47 / +84-4 37 91 86 18    
  Email
: admission-energy@usth.edu.vn

                                           


Chia sẻ: