Liên hệ

Thứ năm - 29/09/2016 02:42

Logo moi 2
  Trưởng khoa
: PGS. Pascal Lenormand, Trường ĐH Paul Sabatier
  Đồng trưởng khoa: TS Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch HĐKH Viện Khoa học Năng Lượng –                                         IES, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
   Liên hệ chung: admission-energy@usth.edu.vn
                         (+84 4) 37 91 77 47

Chia sẻ: