Liên hệ

Thứ năm - 29/09/2016 02:42

Trưởng khoa: PGS. Pascal Lenormand, Trường ĐH Paul Sabatier
Đồng trưởng khoa: TS Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch HĐKH Viện Khoa học Năng Lượng – IES, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Liên hệ chung: admission-energy@usth.edu.vn
(+84 4) 37 91 77 47

Chia sẻ: