Giới Thiệu

Thứ sáu - 14/10/2016 03:30

1. Giới thiệu chung

Hiện nay, tại tất cả các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển, đang phải đối mặt với một thách thức rất lớn về nhu cầu năng lượng nhằm duy trì và đáp ứng sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế và công nghiệp. Mặt khác, phát triển bền vững ở mỗi quốc gia sẽ phụ thuộc vào sự chuyển đổi nhanh hay chậm từ việc sử dụng các nguồn năng lượng truyền thống tới phát triển năng lượng xanh. Vì lý do này,vào năm 2012, chính phủ Việt Nam và Pháp đã quyết định mở hệ đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Năng lượng tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Chương trình đào tạo thạc sỹ Năng lượng có tập chung đào tạo chuyên sâu về năng lượng tái tạo tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là duy nhất ở Việt Nam. Mục tiêu đào tạo là sau hai năm học với 4 học kỳ, chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về các nguồn tài nguyên năng lượng nói chung và năng lượng tái tạo nói riêng (như gió, mặt trời, thủy điện, và năng lượng sinh học…), kiến thức về khoa học và công nghệ khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng này phục vụ đời sống con người. Đó là các công nghệ tiên tiến về chuyển đổi các dạng năng lượng sơ cấp thành điện năng, nhiệt năng, nhiên liệu sinh học, các công nghệ thông minh trong sử dụng năng lượng.. Chương trình và nội dung các môn học được tổ chức theo cách mà sau khi đạt được trình độ thạc sĩ, sinh viên sẽ có kiến thức ở trình độ cao, thực sự vững vàng, có thể lựa chọn và đáp ứng được các cơ hội công việc như: tiếp tục làm tiến sĩ trong những phòng thí nghiệm tốt nhất của Pháp, của Việt Nam cũng như các nước tiên tiến khác, hoặc có được một vị trí trong các cơ quan, tổ chức, công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, điện hoặc có liên quan đến năng lượng. Những cơ hội đó hoàn toàn là hiện thực bởi vì chương trình giảng dạy của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực sự của các ngành công nghiệp cũng như của xã hội.

2. Cấu trúc chung của chương trình đào tạo Thạc sĩ “Năng lượng”

Bằng Thạc sĩ quốc tế chuyên ngành Năng lượng mà học sinh sẽ nhận được sau khi kết thúc khóa học sẽ đồng thời được cấp bởi trường đại học tại Pháp và của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Chương trình được chia thành 4 học kỳ, tương đương với 120 tín chỉ châu Âu (ECTS) với hai chuyên ngành: Điện xanh và Năng lượng sinh học. Tất cả các sinh viên đăng ký tham dự học kỳ đầu tiên sẽ tự lựa chọn một trong hai chuyên ngành này: Điện xanh hoặc Năng lượng sinh học cho học kỳ 2 và 3. Học kỳ thứ tư dành riêng cho kỳ thực tập trong một phòng thí nghiệm tại viện nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm của cơ sở công nghiệp. Sinh viên thạc sĩ có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ các phòng thí nghiệm tại Pháp hoặc Việt Nam trong quá trình thực tập.

Học kỳ thứ nhất sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản, hữu ích để giúp sinh viên hiểu những gì họ phải học trong các môn chuyên ngành. Một đơn vị học trình đặc biệt dành riêng để mô tả về những thách thức mà tất cả các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải đối mặt trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng cũng như các vấn đề liên quan giữa năng lượng với môi trường và biến đổi khí hậu.

Hai chuyên ngành được giảng dạy trong học kỳ 2 và 3.

Điện xanh:
Với chuyên ngành này, học sinh sẽ được học các kiến thức về các nguồn năng lượng xanh có thể khai thác để sản xuất điện: như nguồn thuỷ điện, thủy điện tích năng, năng lượng gió, năng lượng mặt trời (quang điện).
Bài giảng cũng sẽ giúp sinh viên hiểu được các kiến thức về công nghệ, kỹ thuật phát điện, truyển tải, phân phối và sử dụng thông minh và hiệu quả điện năng; kỹ thuật và công nghệ lưu trữ điện năng (pin, siêu tụ điện, pin nhiên liệu…) và cách quản lý và tối ưu các nguồn năng lượng khác nhau để có thể cung cấp cho lưới điện và hộ tiêu thụ. Ngoài ra trong quá trình học các sinh viên sẽ còn phải thực hiện một dự án qui mô nhỏ có thể áp dụng cho một trường hợp sát với thực tế.

Năng lượng sinh học:
Nội dung giảng dạy sẽ tập trung vào hai quá trình:
Quá trình nhiệt để chuyển đổi sinh khối và rác thải công nghiệp hoặc rác thải sinh hoạt thành khí gaz năng lượng.
Quá trình sinh hóa mà nhờ nó có thể sản xuất được các nhiên liệu thuận tiện cho việc sử dụng trong công nghiệp cũng như trong sinh hoạt như khí methane và các hợp chất năng lượng khác.

Ngoài ra, các kiến thức cơ sở về sinh học, hóa học được đề cập trong hai quá trình trên và công nghệ sử dụng năng lượng sinh học trong công nghiệp cũng như sinh hoạt cũng sẽ giúp cho học viên sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Chương trình giảng dạy còn đặc biệt chú ý đến kỹ thuật về lò phản ứng, điều đó cần thiết để có kiến thức cơ bản giúp tạo ra thiết bị hiệu suất cao.

Hoạt động nghiên cứu của Khoa Năng lượng được tiến hành tại phòng thí nghiệm năng lượng sạch và phát triển bền vững CleanED Lab (sạch). Phòng thí nghiệm CleanED được thành lập tại USTH vào tháng 12 năm 2014, gồm một nhóm nghiên cứu quốc tế về Năng lượng và liên ngành. Hoạt động của Phòng thí nghiệm CleanED với mục đính đóng góp vào sự tăng trưởng xanh của ngành năng lượng tại Việt Nam.

RE Mas1


 

RE Mas2 png 1024x576
RE Mas3 png
RE Mas4 png

3. Nhân sự
Trưởng khoa: PGS. Pascal Lenormand, Trường ĐH Paul Sabatier
Đồng trưởng khoa: TS Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch HĐKH Viện Khoa học Năng Lượng – IES, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Liên hệ chung: admission-energy@usth.edu.vn
(+84 4) 37 91 77 47

4. Đối tác
Các đối tác của khoa Năng lượng gồm có.
• Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam(VAST): Viện Khoa Học Năng Lượng (IES)
• ĐH Paul-Sabatier, INP Toulouse, INSA Toulouse
• ĐH Poitiers
• ENS Cachan
• ĐH Tours
• Ecole des mines d’Albi-Carmaux
• ĐH Havre
• IRD – CNRRS – CIRAD

5. Tuyển sinh
Sinh viên Việt Nam hay nước ngoài đã tốt nghiệp hay sẽ tốt nghiệp đại học trong năm tuyển sinh, có:
• Kiến thức về Vật lý, hóa học, sinh học, môi trường, kỹ sư thuộc lĩnh vực điện, điện tử, kỹ sư năng lượng, nhiệt, điện lạnh, nông, lâm nghiệp, xây dựng, giao thông …
• Trình độ tiếng Anh tốt

đều có thể ứng tuyển vào chương trình Thạc sĩ Năng lượng.

Tuyển sinh cho năm thứ nhất:
Quy trình tuyển sinh tại USTH gồm hai bước:
• Sơ tuyển dựa trên hồ sơ. Các ứng viên đủ điều kiện sẽ được mời tham gia phỏng vấn
• Phỏng vấn bằng tiếng Anh (trực tiếp hay qua visio conference)

Tuyển sinh thẳng cho năm thứ hai:
Các ứng viên có bằng cấp tương đương năm thứ nhất sẽ được đánh giá bởi một hội đồng gồm có các thành viên của khoa và của trường để ghi danh thẳng vào năm thứ hai.


Chia sẻ: