Chương trình đào tạo


Các học phần trong chương trình cung cấp cho người học các kiến thức chuyên ngành và khả năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và quản lý trong công nghiệp. Chương trình học được thiết kế dựa trên định hướng phát triển kỹ năng và hướng đến các kỹ năng quản lý, kỹ thuật và khoa học. Các học phần lý thuyết và thực hành được giảng dạy trong lĩnh vực Vật liệu, linh kiện tiên tiến và Công nghệ nano. Các kiến thức đào tạo bao trùm nhiều lĩnh vực ứng dụng trong sinh học, cảm biến, kỹ thuật phân tử…

Chương trình đào tạo 2 năm (120 ECTS bao gồm 30 ECTS thực tập):

- Chương trình đào tạo năm thứ nhất: Khối kiến thức về Khoa học quản lý; Vật liệu học, Vật lý, Hóa học cơ sở nâng cao; tính toán mô phỏng, các phương pháp kiểm tra, đánh giá đặc tính vật liệu;

- Chương trình đào tạo năm thứ hai: Các khóa học chuyên sâu về Vật lý và Hóa học, công nghệ nano ứng dụng nghiên cứu chế tạo Vật liệu tiên tiến định hướng các ứng dụng thực tiễn.

- Chuyên ngành: Vật liệu, thiết bị tiên tiến và Công nghệ nano (Với định hướng học thuật và ứng dụng công nghiệp)

- Thực tập: 3 - 6 tháng tại các phòng thí nghiệm và viện nghiên cứu tại Việt Nam, Pháp hoặc các nước khác.

 

Nút đăng ký tư vấn

Chia sẻ: