Giới thiệu Chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường Ứng dụng


1. TỔNG QUAN 


Nhằm đáp ứng được nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực trong việc tìm kiếm các giải pháp công nghệ cho vấn đề xử lý nước cấp, xử lý nước thải cũng như ứng phó kịp thời với các biến đổi bất thường của khí hậu ở Việt nam hiện nay, ngành Khoa học Môi trường Ứng dụng, một trong 6 nhóm lĩnh vực ưu tiên trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã được hình thành vào tháng 11/2009.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường Ứng dụng chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu các công nghệ tiên tiến, hiện chưa phổ biến hoặc chưa được giảng dạy đầy đủ ở Việt Nam, cả trong lĩnh vực xử lý nước (nước cấp và nước thải) cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu môi trường thủy sinh (như mô hình hóa, viễn thám và kỹ nghệ môi trường). Bên cạnh đó, với việc tất cả các môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, mục tiêu chính của chương trình là đào tạo những cán bộ đầu ngành trong lĩnh vực khoa học về môi trường nước, có thể làm việc trong ngành công nghiệp, các công ty tư vấn và cơ quan nhà nước (liên quan đến các dịch vụ về nước, phòng chống lũ lụt và thảm họa môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và sử dụng đất).

Nút đăng ký tư vấn2. ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Sinh viên tốt nghiệp được cấp song bằng: 01 bằng của USTH và 01 bằng của một trường đại học liên kết tại Pháp nằm trong Liên minh đào tạo USTH 
 • Phương pháp giảng dạy tiên tiến tập trung vào các bài tập thực hành và các môn học thực tế
 • Chương trình được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi các giáo sư đến từ các trường đại học hàng đầu của Pháp và trên thế giới
 • Kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú thông qua sáu tháng thực tập tại nước ngoài
 • Cơ hội cao nhận học bổng toàn phần và hỗ trợ sinh hoạt phí từ USTH
 • Cơ hội cao nhận học bổng toàn phần đi thực tập tại Pháp
 • Cơ hội cao nhận được học bổng tiến sĩ tại Pháp dành cho các học viên tài năng của USTH
 • Cơ hội làm việc tại Việt Nam và nước ngoài sau khi tốt nghiệp

 

3. DANH SÁCH ĐỐI TÁC ĐỒNG CẤP BẰNG 

 • Đại học La Rochelle
 • Đại học Limoges
 • Đại học Duyên hải
 • Đại học Montpellier
 • Đại học Poitiers
 • Đại học Toulon
 • Đại học Paul Sabatier
 • Trường Quốc gia về nước và Môi trường Strasbourg (ENGEES Strasbourg)
 • Học viện bách khoa quốc gia Toulouse (INP Toulouse)
 • Viện quốc gia về khoa học ứng dụng Toulouse (INSA Toulouse).


4. CHUẨN ĐẦU RA 

Sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Khoa học Môi trường Ứng dụng tại USTH, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức và các kỹ năng sau: 
 • ​​Có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kỹ năng thực hành phong phú trong lĩnh vực Môi trường 
 • Có khả năng nghiên cứu, thử nghiệm, cải tiến, thiết kế và phát triển các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Môi trường 
 • Có khả năng tư vấn, quản lý giám sát trong lĩnh vực Khoa học Môi trường 
 • Có khả năng tư duy lập luận, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả 
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, tư duy lãnh đạo và giao tiếp trong môi trường quốc tế 


5. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Lĩnh vực công: Giáo dục đại học và nghiên cứu; Các tổ chức nghiên cứu; Cơ quan nhà nước quốc gia về quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường; các phòng thí nghiệm về phân tích và kiểm soát; Các tổ chức trong lĩnh vực môi trường.
 • Lĩnh vực tư nhân: Văn phòng Thiết kế (sông ngòi và biển, đo hiện trường trong lĩnh vực môi trường, thủy văn và hải dương học, đo lường và giám sát các thông số vật lý và hoá học của nước cho các mục đích môi trường; mô hình số; quan sát vệ tinh và các ứng dụng tích hợp quản lý không gian và lập kế hoạch); các phòng thí nghiệm phân tích và kiểm soát; các ngành công nghiệp.

NGHỀ NGHIỆP:

 • Nhà nghiên cứu - giáo viên
 • Nghiên cứu viên
 • Kỹ sư
 • Quản lý dự án
 • Kỹ sư sản xuất
 • Quản lý Môi trường
 • Kỹ sư kinh doanh


6. CÁC ĐỐI TÁC NHẬN THỰC TẬP 

80% học viên thạc sĩ Khoa học Môi trường Ứng dụng được đi thực tập nước ngoài mỗi năm. Thời gian thực tập ít nhất 5 tháng. 

Danh sách các đối tác nhận học viên thạc sĩ Khoa học Môi trường Ứng dụng tới thực tập: 

- Tại Pháp: Đại học Littoral Côte d'Opale, Đại học La Rochelle, Đại học Poitiers, Viện Khoa học địa chất Môi trường Toulouse, Đại học Kỹ thuật Nước và Môi trường Quốc gia, Phòng thí nghiệm Hải dương và Khoa học địa chất, Viện Hóa học phân tử Reims, Học viện Bách khoa Quốc gia Toulouse, Viện Quốc gia về Khoa học Ứng dụng Toulouse.

- Tại Đức: Đại học Koblenz Landau, Viện Công nghệ Karlsruhe.

- Tại các nước châu Á: Đại học Khon Kaen, Thái Lan; Đại học bang Davao del Norte,Philippines.


Chia sẻ: