Chương trình đào tạo


Chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học Môi trường Ứng dụng tập trung chủ yếu đến các vấn đề về nước từ các nguồn khác nhau (nước ngầm và nước mặt lục địa, nước biển và nước ven bờ, nước ô nhiễm); Đánh giá rủi ro (liên quan đến nước uống, y tế, sức khỏe cộng đồng, độc học sinh thái, lũ lụt, …); Quản lý việc sử dụng nước (nước sinh hoạt, nước nông nghiệp, nước công nghiệp, nước ven biển, ...); Xử lý ô nhiễm (nước, nước thải, …)

Trong học kỳ thứ nhất, tất cả học viên được học các học phần chung, bao gồm: hóa phân tích, sinh học, sinh thái học, cơ học chất lỏng, thủy văn, địa thủy văn, mô hình hóa, kinh tế, quản lý dự án và  luật quốc tế. Chương trình đào tạo trên nhằm mục đích cung cấp cho học viên các phương pháp luận để lý giải và giải quyết vấn đề, khuyến khích tư duy sáng tạo và đổi mới của học viên trong lĩnh vực bảo vệ hệ sinh thái, quản lý các nguồn nước lục địa và ven biển, quản lý vùng bờ, công nghệ xử lý ô nhiễm nước. 

Sau học kỳ thứ nhất với các học phần chung, học viên sẽ lựa chọn một trong số ba chuyên ngành sau:

  • Bảo vệ hệ sinh thái và nguồn nước bền vững (SWEP)
  • Thủy văn & Hải dương học (H & O).
MSc AES draft structure v6 VN version 0222 page 0001
 
Nút đăng ký tư vấn
 

Chia sẻ: