Liên hệ


- Về chương trình đào tạo: 
  Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông 
  Tel: (+84-24) 32 12 18 01
  Email: ict_dept@usth.edu.vn
  Địa chỉ: Phòng 408, tầng 4, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

- Về tuyển sinh: 
  Phòng Quản lý Đào tạo 
  Tel: (+84-24)7 772 7748 
  Email: admission@usth.edu.vn 
  Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Nút đăng ký tư vấn

 

 


Chia sẻ: