Giới thiệu


1. GIỚI THIỆU CHUNG 
 

Công nghệ thông tin (CNTT) là một ngành quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa đất nước. Sự năng động trong lĩnh vực CNTT được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ngành, sự xuất hiện của các doanh nghiệp lớn trong nước cũng như sự du nhập của những "gã khổng lồ" công nghệ trên toàn cầu như IBM, Intel, HP, Cisco, Acer...

Trong bối cảnh như hiện nay, việc cung cấp một lực lượng kỹ sư, nghiên cứu viên có chuyên môn sâu cho ngành CNTT nhằm đảm bảo sự tăng trưởng ổn định và lâu dài của ngành là rất quan trọng. Chương trình đào tạo Thạc sĩ CNTT&TT của USTH được xây dựng hoàn toàn dựa trên chương trình đào tạo Thạc sĩ CNTT&TT tại Pháp nhằm cung cấp cho người học kiến thức rộng về lĩnh vực Công nghệ Thông tin nói chung, và chuyên sâu một số lĩnh vực hẹp, như Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Trí tuệ nhân tạo, Xử lý ảnh, Mạng và truyền thông, Mô hình hóa hình học… cũng như giúp người học rèn luyện kỹ năng tự nghiên cứu và học hỏi.

Mô hình đào tạo của Trường ĐHKHCNHN theo hệ LMD (Cử nhân - Thạc sĩ - Tiến sĩ) với thời gian đào tạo tương ứng là 3 năm – 2 năm – 3 năm. Chương trình đào tạo hệ Thạc sĩ kéo dài trong 2 năm, được chia làm 4 học kỳ (HK): HK1, HK2 năm thứ nhất (M1); HK3, HK4 năm thứ 2 (M2). Sau khi tốt nghiệp hệ Thạc sĩ, học viên được cấp bằng Pháp - Việt và được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Chương trình thạc sĩ CNTT&TT tại USTH gắn liền với thực tiễn với khối lượng thực hành cao và thực tập tại trường cũng như tại các đối tác nghiên cứu, doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trường bao gồm 100% là các Giáo sư, Tiến sĩ của Pháp và Việt Nam giàu kinh nghiệm giảng dạy quốc tế. Ngôn ngữ học tập bằng tiếng Anh.
 

Nút đăng ký tư vấn

2. ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 

 • Phương pháp giảng dạy đổi mới, mang tính tương tác cao;
 • Giảng viên là các giáo sư tiến sĩ đến từ các trường ĐH hàng đầu Việt Nam, Pháp và châu Âu;
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng nghiên cứu hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế;
 • Chương trình được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với thời gian học vào buổi tối và cuối tuần;
 • Cơ hội tiếp tục theo học các chương trình Tiến sĩ và làm việc trên toàn thế giới sau khi tốt nghiệp.

3. CÁC ĐỐI TÁC ĐỒNG CẤP BẰNG THẠC SĨ 

 • Đại học La Rochelle

 • Đại học Montpellier

 • Đại học Poitiers

 • Đại học Rennes I

 • Viện Bách khoa Quốc gia Toulouse ( INP Toulouse)

4. CƠ HỘI THỰC TẬP VÀ HỌC TẬP NGHIÊN CỨU TẠI PHÁP

 • Học viên sẽ có cơ hội được thực tập hoặc học tập nghiên cứu tại các phòng Lab chuẩn Châu Âu trong các trường đại học Pháp;
 • Học viên sẽ có cơ hội được trao đổi và hướng dẫn với các Giáo sư có uy tín trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông tại Pháp;
 • Thời gian thực tập cuối khóa có thể kéo dài tối thiểu 5 tháng.


4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
 

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng đảm nhận các công việc sau:

 • Làm việc tại doanh nghiệp (CTO, CIO, CEO, Senior Engineer,...);
 • Nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển;
 • Giảng dạy tại các trường đại học chuyên ngành CNTT;
 • Có khả năng phát triển nghiên cứu ở trình độ Tiến sĩ.

Chia sẻ: