Đối tác


Các đối tác của khoa CNTT & TT đến từ cả phía Việt Nam và phía Pháp.

Về phía Việt Nam:
  • Viện Công nghệ thông tin (IOIT) – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN (VAST) (www.ioit.ac.vn)  
  • Phòng nghiên cứu quốc tế hỗn hợp (UMMISCO) - Viện Nghiên cứu Phát triển (IRD) (www.ummisco.ird.fr)  
Về phía Pháp: Consortium Pháp bao gồm 10 trường đại học của Pháp trong đó có 17 phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu các lĩnh vực ưu tiên do khoa CNTT & TT xác định. Các trường đại học đó là:
Bên cạnh các đối tác truyền thống giúp Khoa CNTT&TT có thể vận hành trôi chảy chương trình đào tạo Thạc sĩ, nhằm tạo điều kiện hướng tới các hợp tác về khoa học, nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin bằng việc trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên; việc trao đổi học thuật hay chuyển giao công nghệ; phát triển các chương trình giảng dạy, tham gia các công trình nghiên cứu, v…v, USTH đã ký một số những biên bản ghi nhớ (MoU) với một số trường tại Việt Nam:
  • Đại học FPT
  • Đại học Cần Thơ
  • Viện John von Neumann – Đại học Quốc Gia TPHCM
  • Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM
Nút đăng ký tư vấn

Chia sẻ: