Chương trình Đào tạo


Thạc sỹ quốc tế chuyên ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT & TT) là bằng thạc sĩ được công nhận bởi cả Pháp và Việt Nam. Chương trình đào tạo 2 năm này được chia làm 4 học kỳ, tương đương với 120 ECTS (Tạm dịch là : Hệ thống chuyển đổi và tích lũy tín chỉ chung châu Âu), với 2 chuyên ngành nằm trong các lĩnh vực của Công nghệ Thông tin và Truyền thông, chúng được xác định cho cả định hướng nghiên cứu (Phòng thí nghiệm nghiên cứu) và cho đào tạo (cho chương trình thạc sĩ):

  • Xử lý dữ liệu lớn cho IoT
  • Hạ tầng cơ sở cho IoT

 

M1 ICT: ICT Master for Internet of Things (ICT-4-IoT)

Kỳ học đầu tiên tất cả các học viên sẽ học các học phần chung. Sau đó kỳ học thứ hai và thứ ba học viên sẽ được học các môn chuyên ngành theo từng ngành mà họ lựa chọn.

Học kỳ 1:
 

Học kỳ 1

 

 

Học kỳ 2:
 

HỌc kỳ 2

 

 

M2 ICT: ICT Master for Internet of Things (ICT-4-IoT)
Học kỳ 3:  

 

HK 3 1

 

HK 3 2


Học kỳ 4:  
 

Học kỳ 4

 

Chia sẻ: