Liên hệ


- Về chương trình đào tạo: 
  Khoa Khoa học Sự sống 
  Tel: (+84-24) 3 212 1576         
  Email: ls_dept@usth.edu.vn
  Địa chỉ: Phòng 307, tầng 3, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

- Về tuyển sinh: 
  Phòng Quản lý Đào tạo 
  Tel: (+84-24) 3791 7748
  Email: admission@usth.edu.vn 
  Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội


Chia sẻ: