Giới thiệu Chương trình Thạc sĩ Công nghệ sinh học: Thực vật - Y sinh - Dược học


1. GIỚI THIỆU 

Chương trình Thạc sĩ quốc tế về Công nghệ sinh học: Thực vật - Y sinh - Dược học gồm 19 môn học (tương đương 120 ECTS, 4 học kỳ) được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong đó hơn 60% thời lượng do các giảng viên người Pháp đảm nhận. Chương trình Thạc sĩ đã được Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu của Pháp công nhận vào tháng 10 năm 2016. Chương trình tổng thể bao gồm các khóa học thực hành và học thuật giúp sinh viên tiếp cận với kiến ​​thức hàng đầu và các công nghệ tiên tiến trong Công nghệ sinh học. Hai đợt thực tập tại các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển của nhà nước hoặc tư nhân, ở Việt Nam hoặc nước ngoài, cho phép sinh viên có được những kinh nghiệm chuyên môn đầu tiên để thực hiện và báo cáo về một dự án nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, sinh viên được đào tạo về luật, kinh tế và quản lý để làm quen với các quy định quốc tế và thực hành hoạt động trong các công ty quốc tế và Việt Nam.

Chuyên ngành: Y sinh, phát triển thuốc và Công nghệ sinh học thực vật. 
 

gioi thieu thac si cong nghe sinh hoc

2. ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Hai bằng được cấp bởi Các trường Đại học Pháp & USTH
 • Phương pháp giảng dạy tiên tiến tập trung vào các bài tập thực hành và các môn học thực tế
 • Chương trình được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi các giáo sư đến từ các trường ĐH hàng đầu của Pháp và trên thế giới
 • Kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú thông qua chín tháng thực tập tại nước ngoài
 • Cơ hội cao nhận học bổng toàn phần và hỗ trợ sinh hoạt phí từ USTH
 • Cơ hội cao nhận học bổng toàn phần đi thực tập tại Pháp
 • Cơ hội cao nhận được học bổng tiến sĩ tại Pháp dành cho các học viên tài năng của USTH
 • Cơ hội làm việc tại Việt Nam và nước ngoài sau khi tốt nghiệp

3. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÁP ĐỒNG CẤP BẰNG 

 • Đại học Aix-Marseille
 • Đại học Lyon 1
 • Đại học Montpellier
 • Đại học Nice
Nút đăng ký tư vấn

 

4. CHUẨN ĐẦU RA 

Học viên sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Công nghệ sinh học: Thực vật- Y sinh- Dược học sẽ có kiến thức và kỹ năng sau:

 • Có kiến thức cập nhật về công nghệ sinh học liên quan đến y sinh học, phát triển thuốc và khoa học thực vật
 • Đánh giá thông tin liên quan đến các khái niệm và vấn đề của công nghệ sinh học.
 • Phân tích và giải quyết các khía cạnh nghiên cứu và kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học.
 • Mô tả các khía cạnh pháp lý, đạo đức, xã hội và kinh doanh của các sản phẩm và dịch vụ dựa trên công nghệ sinh học.
 • Thực hiện nghiên cứu hoặc đánh giá công nghệ sinh học

5. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên tiến sĩ hoặc làm việc trong các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp hoặc các tổ chức nghiên cứu tại Việt Nam và nước ngoài trong các lĩnh vực như: Công nghệ sinh học, Công nghệ y tế, Công nghiệp dược phẩm, Công nghiệp mỹ phẩm, Kỹ thuật nông nghiệp, các tổ chức phi chính phủ như UNICEF, OUCRUS…


Chia sẻ: