Liên hệ


Chi tiết vui lòng liên hệ

Logo moi 2  Đinh Thị Thúy Hằng
   Email
:      admission-bio@usth.edu.vn 
                    /Dinh-thi- thuy.hang@usth.edu.vn
   Địa chỉ:    Phòng 805, tầng 8, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
                     18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
   Điện thoại : (04) 3791.7747 / (03) 3791.8618
 

Chia sẻ: