Liên hệ

Thứ năm - 29/09/2016 00:06

Mọi thông tin liên lạc, vui lòng liên hệ:
Ms. Nguyễn Thị Hồng Liên
Trợ lý Khoa Nước – Môi trường và Hải dương học.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-4 37 91 77 47| Email: admission-weo@usth.edu.vn


Chia sẻ: