Giới thiệu

Thứ sáu - 14/10/2016 01:00

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Nhằm đáp ứng được nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực trong việc tìm kiếm các giải pháp công nghệ cho vấn đề xử lý nước cấp, xử lý nước thải cũng như ứng phó kịp thời với các biến đổi bất thường của khí hậu ở Việt nam hiện nay, ngành “Nước – Môi trường – Hải dương học”, một trong 6 nhóm lĩnh vực ưu tiên trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã được hình thành vào tháng 11/2009.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành ‘Nước- Môi trường- Hải dương học” chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu các công nghệ tiên tiến, hiện chưa phổ biến hoặc chưa được giảng dạy đầy đủ ở Việt Nam, cả trong lĩnh vực xử lý nước (nước cấp và nước thải) cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu môi trường thủy sinh (như mô hình hóa, viễn thám và kỹ nghệ môi trường). Bên cạnh đó, với việc tất cả các môn học đều được giảng dạy bằng tiếng Anh, mục tiêu chính của chương trình là đào tạo những cán bộ đầu đàn trong lĩnh vực khoa học về môi trường nước, có thể làm việc trong ngành công nghiệp, các công ty tư vấn và cơ quan nhà nước (liên quan đến các dịch vụ về nước, phòng chống lũ lụt và thảm họa môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và sử dụng đất).

II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ CỦA KHOA

Với mục tiêu đa dạng hóa đội ngũ Giảng viên nhằm đảm bảo cho sinh viên một nền tảng kiến thức đa dạng trong học tập và nghiên cứu khoa học, Khoa “Nước – Môi trường – Hải dương học” đã tổ chức một đội ngũ Giảng viên bao gồm:

1. Giảng viên thỉnh giảng: chủ yếu mời các Giáo sư, nhà nghiên cứu đến từ các cơ quan, tổ chức danh tiếng nhất của Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực khoa học Nước và Hải dương học.

Tham khảo Danh sách giảng viên thỉnh giảng tại đây: Annexe – CV USTH-WEO teachers – updated

2. Giảng viên cơ hữu: chủ yếu là các cán bộ được đào tạo từ nước ngoài theo đúng chuyên ngành giảng dạy và luôn sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học cũng như tiếp cận với môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

Tham khảo Danh sách giảng viên cơ hữu tại đây: CV permanent lecturers 2015

Cán bộ

 

marine3 784x1024
 

TS. Marine Herrmann

Trưởng Khoa

 

 

clip image002 00001
 

GSTS. Sylvain Ouillon

Phụ trách chương trình thạc sĩ

 

clip image0041
 

PGS. TS. Nguyễn Thị Huệ

Đồng Trưởng Khoa

  • Viện Công nghệ môi trường
  • Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam
  • Email: nthue2003@gmail.com

 

clip image0061
 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên

Trợ lý Khoa

Giảng viên

 

clip image0081
 

 

KS. ThS. Trịnh Bích Ngọc

Phụ trách Phòng thí nghiệm

clip image002 0000
 

TS. Nguyễn Nguyệt Minh

Chuyên Ngành: Hải dương học

nguyen-nguyet.minh@usth.edu.vn

 

clip image006
 

 

TS. Mai Hương

Chuyên Ngành: Sinh thái độc tố học

mai.huong@usth.edu.vn

 

clip image008
 

 

TS. Lê Phương Thu

Chuyên Ngành: Hóa xúc tác và môi trường

le-phuong.thu@usth.edu.vn

 

clip image010
 

 

TS. Đào Thành Dương

clip image004

TS. Bùi Văn Hợi

III. ĐỐI TÁC

Với định hướng phát triển không chỉ tập trung cho công tác giảng dạy mà còn cho cả công tác nghiên cứu, Khoa “Nước – Môi trường – Hải dương học” đã thiết lập rất nhiều các mối quan hệ – hợp tác chặt chẽ với nhiều đối tác cả trong và ngoài nước, bao gồm:

* Đối tác Pháp
– Institut de Recherche pour le Developpement http://www.ird.fr/
– Université Paul-Sabatier, Toulouse http://www.univ-tlse3.fr/
– Université de Poitiers http://www.univ-poitiers.fr/
– Université de Bordeaux 1 http://www.u-bordeaux1.fr/
– Université Montpellier 2 www.univ-montp2.fr/
– Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse www.insa-toulouse.fr/
– Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) www.inp-toulouse.fr/
– Ecole National du Génie EES, Strasbourg http://engees.unistra.fr/site/
– Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes www.ensc-rennes.fr/
– Université de La Rochelle www.univ-larochelle.fr/
– Université de Limoges www.unilim.fr/
– Université Paris 11 www.u-psud.fr/
– Université Paris 7 www.univ-paris-diderot.fr/
– Université de Brest www.univ-brest.fr/
– Université Lyon 1 www.univ-lyon1.fr/
– Université Aix-Marseille http://www.aixmarseille-universite.fr/
– Université Joseph-Fourier, Grenoble www.ujf-grenoble.fr/

* Đối tác Việt Nam
– Viện Công nghệ Môi trường (IET), VAST, Hà Nội www.iet.ac.vn/
– Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN (HUS-VNU) www.vnu.edu.vn/
– Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội (WRU), MARD http://www.wru.edu.vn/
– Viện khí tượng thủy văn và Môi trường (IMHE, MONRE) http://www.imh.ac.vn/
– Viện Hóa học, VAST http://www.vast.ac.vn/
– Viện Tài nguyên và Môi trường biển (IMER), VAST http://www.imer.ac.vn/
– Viện Hải dương học Nha Trang (NIO), VAST http://www.vnio.org.vn/
– Viện Công nghệ Vũ trụ (STI), VAST http://www.sti.vast.ac.vn/
– Viện Hóa hợp chất thiên nhiên (INPC), VAST www.vast.ac.vn/
– Viện Địa lý, VAST http://ig-vast.ac.vn/
– Trường Đại học Nha Trang www.ntu.edu.vn/

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa “Nước – Môi trường – Hải dương học” tập trung chủ yếu đến các vấn đề về nước từ các nguồn khác nhau (nước ngầm và nước mặt lục địa, nước biển và nước ven bờ, nước ô nhiễm); Đánh giá rủi ro (liên quan đến nước uống, y tế, sức khỏe cộng đồng, độc học sinh thái, lũ lụt,…); Quản lý việc sử dụng nước (nước sinh hoạt, nước nông nghiệp, nước công nghiệp, nước ven biển,…); Xử lý ô nhiễm (nước, nước thải,…)

Trong học kỳ thứ nhất, tất cả học viên được học các học phần chung, bao gồm: hóa phân tích, sinh học, sinh thái học, cơ học chất lỏng, thủy văn, địa thủy văn, mô hình hóa, kinh tế, quản lý dự án và luật quốc tế. Chương trình đào tạo trên nhằm mục đích cung cấp cho học viên các phương pháp luận để lý giải và giải quyết vấn đề, khuyến khích tư duy sáng tạo và đổi mới của học viên trong lĩnh vực bảo vệ hệ sinh thái, quản lý các nguồn nước lục địa và ven biển, quản lý vùng bờ, công nghệ xử lý ô nhiễm nước.

Sau học kỳ thứ nhất với các học phần chung, học viên sẽ lựa chọn một trong số ba chuyên ngành sau:
– Cấp nước và xử lý nước thải (W3)
– Nước tự nhiên và chất lượng môi trường (NEWS)
– Thủy văn và Hải dương học (HO)

Tham khảo thông tin chi tiết về nội dung cụ thể của từng chuyên ngành tại đây: Syllabus-WEO_11.07.13

V. TIN TỨC, SỰ KIỆN
Hoạt động Giảng dạy & Nghiên cứu
Khoa Nước – Môi trường – Hải dương học tập trung 2 lĩnh vực nghiên cứu là “Xử lý Nước” gắn với các công nghệ và “môi trường thủy sinh tự nhiên & chịu tác động của con người” (hải dương học, thủy văn), gắn với các ngành khoa học trái đất.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP & NGHIÊN CỨU TẠI KHOA NƯỚC – MÔI TRƯỜNG – HẢI DƯƠNG HỌC (WEO)

weo1 682x1024


Giao lưu giữa Trưởng khoa và Sinh viên Khoa WEO

weo2 1024x1024


Công tác Giảng dạy & học tập tại Khoa WEO

weo3 1024x1024


Công tác Học tập & Nghiên cứu của sinh viên Khoa WEO

weo4 1024x1024


Công tác Học tập & Nghiên cứu của sinh viên Khoa WEO

weo5 682x1024


Công tác Học tập & Nghiên cứu của sinh viên Khoa WEO

weo6 1024x1024


Hoạt động Fieldtrip của sinh viên Khoa WEO (Lào, 2014)

weo7 682x1024
weo8 682x1024


Hoạt động vui chơi ngoại khóa sinh viên Khoa WEO

weo9 682x1024


Hoạt động vui chơi ngoại khóa sinh viên Khoa WEO

VI. TUYỂN SINH

Sinh viên Việt Nam hoặc sinh viên nước ngoài đã tốt nghiệp đại học hoặc sẽ tốt nghiệp trong năm xét tuyển có thể đăng ký tham gia tuyển sinh nếu đáp ứng được các tiêu chí tuyển sinh sau đây:
– Tốt nghiệp chuyên ngành ở Bậc đại học thuộc các lĩnh vực có liên quan.
– Trình độ tiếng Anh tốt.

weo10

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Mọi thông tin liên lạc, vui lòng liên hệ:
Ms. Nguyễn Thị Hồng Liên
Trợ lý Khoa Nước – Môi trường và Hải dương học.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-4 37 91 77 47| Email: admission-weo@usth.edu.vn


Chia sẻ: