Giới thiệu

Thứ năm - 15/10/2015 04:24

1. Giới thiệu chung

Chương trình Thạc sỹ ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) là chương trình do Pháp và Việt Nam đồng cấp bằng. Chương trình đào tạo 2 năm này được chia làm 4 học kỳ, tương đương với 120 tín chỉ, với 3 chuyên ngành thuộc Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Các chuyên ngành này được lấy làm  định hướng nghiên cứu cho cả Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu về CNTT&TT và cho chương trình đào tạo Thạc sỹ:

 • Truyền thông đa phương tiện: liên quan đến việc khai thác, phân tích, lưu trữ một khối lượng lớn các dữ liệu của truyền thông đa phương tiện trong môi trường kỹ thuật số hàng ngày như hình ảnh, âm thanh, tiếng nói và video….
 • Hệ thống nhúng: liên quan đến các công nghệ trong lĩnh vực hệ thống nhúng trên Chip (ESoC), với một phổ kỹ năng rất rộng cho các ứng dụng thiết kế, bao gồm cả các bộ phận xử lý tín hiệu kỹ thuật số, cũng như kiến trúc chung của một ESoC.
 • Hệ thống hỗ trợ quyết định môi trường (EDSS): Hệ thống hỗ trợ quyết định môi trường (EDSS) bao gồm các cặp mô hình môi trường, các cơ sở dữ liệu, các công cụ phân tích và đánh giá, thường được thực hiện bằng cách sử dụng các chức năng quản lý dữ liệu không gian được cung cấp bởi các hệ thống thông tin địa lý (GIS).

2. Chương trình đào tạo

Toàn bộ chương trình được dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên sẽ được học một khóa đào tạo tiếng Anh tăng cường ngay từ khi bắt đầu chương trình học. Bên cạnh các môn học chuyên ngành, sinh viên còn được học các khóa tiếng Pháp và Khoa học Quản lý.

Bảng 1: Cấu trúc chương trình Thạc sỹ CNTT&TT

Untitled 580x292

Học kỳ đầu tiên tất cả các sinh viên sẽ học các học phần chung. Sau đó học kỳ thứ hai và thứ ba sinh viên sẽ được chia vào học các môn theo từng chuyên ngành mà họ lựa chọn. Đối với học kỳ thứ tư, sinh viên sẽ có khóa thực tập 6 tháng. Đây là cơ hội thực tập ở cả Việt Nam và nước ngoài, cùng với triển vọng tiếp tục theo chương trình tiến sỹ.

Bảng 2: Đề cương các môn học CNTT&TT

Học kỳ 1

 

Chung cho tất cả các chuyên ngành

 

Tên môn học

Nội dung

TU1.1

Công nghệ phần mềm

Trình bày các khái niệm chính được sử dụng trong công nghệ phần mềm (yêu cầu, đặc tả kỹ thuật, mô hình hóa, kiến trúc, thiết kế, thử nghiệm)

TU1.2

Cơ sở dữ liệu nâng cao

Cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu bán cấu trúc

TU1.3

Hệ điều hành & Mạng

Trình bày các khái niệm thuộc về tầng thấp  và các kiến thức này sẽ được sử dụng trong các chuyên ngành khác nhau của chương trình Thạc sỹ (cấu trúc máy tính, khái niệm về hệ điều hành Linux và cơ sở hạ tầng mạng hiện nay).

TU1.4

Nền tảng toán học cho khoa học máy tính

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cụ thể về một số phương phát tiên tiến trong phân tích số cũng như trong tính toán ngẫu nhiên

TU1.5

Nhập môn các chuyên ngành

 • ­Nhập môn chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện
 • Nhập môn chuyên ngành Hệ thống nhúng
 • Nhập môn chuyên ngành Hệ thống hỗ trợ ra quyết định môi trường

 

Học kỳ 2

Các môn chuyên ngành: Truyền thông đa phương tiện

 

Tên môn học

Nội dung

MM2.1

Công nghệ phần mềm cho truyền thông tương tác

Giới thiệu các phương pháp kỹ thuật phần mềm được sử dụng để thiết kế các ứng dụng truyền thông tương tác

MM2.2

Xử lý hình ảnh và video

Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về các phương pháp xử lý  ảnh,  xử lý video và các khả năng ứng dụng trong công nghiệp

MM2.3

Phương pháp biểu diễn và nén dữ liệu đa phương tiện

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về biểu diễn, mã hóa, nén ảnh, nén video và nén văn bản

TU2.4

Xử lý tín hiệu số

Môn học nền tảng liên quan đến rất nhiều môn khác như xử lý tiếng nói, xử lý ảnh, nhận dạng mẫu, …

Các môn chuyên ngành: Hệ thống nhúng

 

Tên môn học

Nội dung

ES2.1

Thiết kế hệ thống số

Nghiên cứu các khái niệm cơ bản và kỹ thuật cho các thiết kế kiến trúc máy tính

ES2.2

Hệ thống thời gian thực

Giới thiệu các khái niệm chính của các hệ thống phân tán thời gian thực

ES2.3

Độ an toàn, Đánh giá và Kiểm thử chất lượng

Đề xuất các khái niệm để hỗ trợ lỗi trong một hệ thống phức tạp

TU2.4

Xử lý tín hiệu số

Môn học nền tảng liên quan đến rất nhiều môn khác như xử lý tiếng nói, xử lý ảnh, nhận dạng mẫu, …

Các môn chuyên ngành: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định môi trường

 

Tên môn học

Nội dung

EDSS 2.1

Thu thập và giám sát dữ liệu môi trường

Cung cấp cho sinh viên các thông tin chi tiết về các kỹ thuật máy tính có liên quan đến cảm biến và giám sát môi trường

EDSS 2.2

Cơ sở dữ liệu không gian địa lý và các hệ thống hỗ trợ ra quyết định

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý thuyết và năng lực kỹ thuật trong các lĩnh vực cơ sở dữ liệu không gian để thực hiện các chức năng cơ bản của một hệ thống hỗ trợ quyết định

EDSS 2.3

Khai phá dữ liệu phức hợp

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức vững chắc cả về lý thuyết và thực tiễn của quá trình thuật toán cơ bản được sử dụng trong khai thác dữ liệu và phân tích dữ liệu

EDSS 2.4

Tối ưu hóa

Cung cấp các kỹ thuật tối ưu hóa toàn cơ bản và hiển thị như thế nào để sử dụng những công cụ cho việc ra quyết định, đặc biệt đối với việc ra quyết định trong các hệ thống môi trường

Học kỳ 3

Các môn chuyên ngành: Truyền thông đa phương tiện

MM 3.1

Chỉ mục tài liệu đa phương tiện và tìm kiếm

Trình bày các khái niệm lý thuyết và ứng dụng của chỉ mục đa phương tiện và phục hồi từ cơ sở dữ liệu và các sưu tập kỹ thuật số

MM 3.2

Ứng dụng di động: Thiết kế và triển khai

Trình bày một phạm vi rộng lớn của thị trường hiện tại, xu hướng mới trong phần mềm điện thoại di động, API để thực hiện các phần mềm điện thoại di động hiện đại

MM 3.3

Truyền thông đa phương tiện và Chất lượng dịch vụ trong Mạng máy tính

Đào tạo sinh viên kỹ năng về các chủ đề đa phương tiện và thế hệ mạng tiếp theo giúp sinh viên có một kiến thức tổng quát về các khái niệm cơ bản của hệ thống đa phương tiện, các giao thức và kiến trúc

MM 3.4

Xử lý tiếng nói và khai phá văn bản

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản giúp sinh viên có một cái nhìn tổng thể về xử lý tiếng nói và khai thác văn bản

MM3.5

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

Các môn chuyên ngành: Hệ thống nhúng

ES 3.1

Mã hóa và bảo mật

Cung cấp các kiến thức tiên tiến trong mật mã và giới thiệu các khái niệm cơ bản về bảo mật vật lý

Trình bày cách tổ chức một mạng lưới địa phương với thành phần an ninh cần thiết, sử dụng cách ly, kiểm soát truy cập và cơ chế filering

ES 3.2

Phát triển phần mềm cho thiết bị di động

Giới thiệu cho sinh viên một bộ khung phục vụ cho mô hình hành vi nổi hay hiện tượng nổi trong hệ thống không thể tối giản trên toàn bộ các bộ phận

ES 3.3

Kiến trúc đa xử lý trên chíp nâng cao

Hiểu được thiết kế phức tạp của hệ thống trên chip hiện đang được phát triển cho các hệ thống nhúng

ES 3.4

Xử lý tín hiệu và  truyền thông vô tuyến/ Cảm biến cho hệ thống nhúng

Nghiên cứu các khối khác nhau của một chuỗi truyền thông kỹ thuật số không dây

Cung cấp kiến thức tổng thể của các bộ cảm biến và hệ thống cảm biến

MM3.5

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

Các môn chuyên ngành: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định môi trường

EDSS 3.1

Mô hình hóa các hệ thống môi trường phức hợp

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái niệm và kỹ thuật để xây dựng mô hình hệ thống môi trường phức tạp

EDSS 3.2

Mô phỏng các hệ thống phức hợp

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của rất nhiều những “cạm bẫy” của máy tính, mô phỏng các mô hình phức tạp, đặc biệt là các hệ thống môi trường, và cách khắc phục

EDSS 3.3

Các công cụ hỗ trợ ra quyết định

Cung cấp các khái niệm kỹ thuật cơ bản để hiểu và giải quyết các vấn đề của việc ra quyết định không chắc chắn và/hoặc quyết định với nhiều tiêu chí, và trình bày một nghiên cứu giả định của việc quy hoạch tài nguyên nước thông qua việc xem xét các tiêu chí môi trường

EDSS 3.4

Xây dựng các hệ thống thông tin và phân tích dữ liệu không gian địa l‎ý cho các lĩnh vực khoa học môi trường

Trình bày các nghiên cứu giả định thực trong khoa học môi trường và phân tích toàn bộ các quá trình

EDSS3.5

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

3. Nhân sự

 • GS. Rémy Mullot, Giáo sư tại trường Đại học La Rochelle, Trưởng khoa CNTT&TT

remy.mullot@univ-larochelle.fr

 • PGS. TS. Lương Chi Mai, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đồng trưởng khoa CNTT&TT

lcmai@ioit.ac.vn

–          Th.S. Phùng Thị Thanh Tú, Trợ lý đào tạo khoa CNTT&TT

phung-thi-thanh.tu@usth.edu.vn

–          Liên hệ chung: ict@usth.edu.vn / ĐT : 04 37 91 77 47

4. Đối tác

Các đối tác của khoa CNTT&TT gồm có.

 • Về phía Việt Nam: Khoa đã ký các thỏa thuận hợp tác với:

-       Viện Công nghệ Thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) (www.ioit.ac.vn)

–       Đơn vị Mô hình hóa Toán học và Tin học các Hệ thống phức tạp UMMISCO (Viện Nghiên cứu Phát triển) (www.ummisco.ird.fr)

Một thỏa thuận hợp tác với Công ty Telecom Indochina (Đối tác doanh nghiệp của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu về CNTT&TT) cũng đã được ký với mục tiêu phát triển các hoạt động nghiên cứu của khoa trong tương lai.

 • Về phía Pháp: Có 11 trường đối tác của khoa CNTT&TT thuộc Liên minh các trường đại học Pháp với 17 phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu các lĩnh vực ưu tiên do khoa CNTT&TT xác định. Các trường đại học đó là:

-       Trường Đại học La Rochelle (www.univ-larochelle.fr/)

–       Trường Đại học Paris 13 (www.univ-paris13.fr/ )

–       Trường Đại học Montpellier II (www.univ-montp2.fr/ )

–       Trường Đại học Toulouse (http://www.univ-toulouse.fr/)

–       Trường Đại học Poitiers (www.univ-poitiers.fr/)

–       Trường Đại học Avignon (www.univ-avignon.fr/)

–       Trường Đại học Metz/Lorraine (www.univ-lorraine.fr/)

–       Trường Đại học Limoges (www.unilim.fr/)

–       Trường Đại học Brest (www.univ-brest.fr/)

–       Trường Đại học Rennes I (http://www.univ-rennes1.fr/)

–       Trường Đại học Aix – Marseilles (http://www.univ-amu.fr/)

5. Sinh viên

Sinh viên theo học chương trình Thạc sỹ CNTT&TT được tuyển chọn dựa trên nền tảng kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ngoài sinh viên Việt Nam, khoa cũng đón tiếp các sinh viên đến từ Nigeria, Pháp, tạo nên một môi trường văn hóa đa dạng.

Khóa Thạc sỹ CNTT&TT đầu tiên đã có 11 sinh viên thực tập tại Pháp và 4 trong số đó đã có được các học bổng nghiên cứu sinh.

6. Tiêu chí tuyển sinh

Sinh viên Việt Nam hay nước ngoài đã tốt nghiệp hay sẽ tốt nghiệp đại học trong năm tuyển sinh, có:

–          Kiến thức về Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm. Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông và các lĩnh vực có liên quan

–          Trình độ tiếng Anh tốt

đều có thể ứng tuyển vào chương trình Thạc sỹ CNTT&TT.

Tuyển sinh cho năm thứ nhất:

Quy trình tuyển sinh tại USTH gồm hai bước :

 • Sơ tuyển dựa trên hồ sơ. Các ứng viên đủ điều kiện sẽ được mời tham gia phỏng vấn
 • Phỏng vấn bằng tiếng Anh (trực tiếp hay qua visio conference)

Tuyển sinh thẳng cho năm thứ hai:

Các ứng viên có bằng cấp tương đương năm thứ nhất sẽ được đánh giá bởi một hội đồng gồm có các thành viên của khoa và của trường để ghi danh thẳng vào năm thứ hai.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Videos Nổi Bật
Bài cũ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây