Quy định và biểu mẫu Chương trình Tiếng Pháp

Thứ ba - 17/05/2016 23:29

a. Hệ Cử nhân:
QUY ĐỊNH MIỄN HỌC TIẾNG PHÁP
(Áp dụng đối với hệ Cử nhân)

 Các trường hợp sau nếu đạt yêu cầu trong buổi phỏng vấn đánh giá trình độ (được tổ chức đầu khóa học) sẽ được miễn học và thi đối với toàn bộ chương trình tiếng Pháp hệ cử nhân. Đồng thời, điểm tổng kết của những sinh viên này sẽ được tính là điểm tuyệt đối :
1/ Sinh viên quốc tế đến từ các nước sử dụng tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức.
2/ Có chứng chỉ tiếng Pháp DELF trình độ B2.
3/ Có chứng chỉ tiếng Pháp TCF từ 400 điểm trở lên còn giá trị sử dụng trong suốt khóa học.
4/ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Pháp.
5/ Tốt nghiệp chương trình phổ thông song ngữ tiếng Pháp hệ 12 năm

 Các trường hợp sau nếu đạt yêu cầu trong buổi phỏng vấn đánh giá trình độ (được tổ chức đầu khóa học) sẽ được miễn học chương trình tiếng Pháp năm thứ hai nhưng vẫn phải tham gia kì thi kết thúc môn để lấy điểm tổng kết:
1/ Có chứng chỉ tiếng Pháp DELF trình độ A2 hoặc B1
2/ Có chứng chỉ tiếng Pháp TCF từ 200 đến 399 điểm và còn giá trị sử dụng trong suốt khóa học.

 Các trường hợp sau nếu đạt trình độ tương đương DELF A2 đối với bài kiểm tra trình độ sẽ được miễn học khóa tiếng Pháp năm thứ Hai nhưng vẫn phải thi kết thúc môn để lấy điểm tổng kết :
1/ Không thuộc những trường hợp trên nhưng đã có thời gian theo học tiếng Pháp tại trường phổ thông. 2/ Không thuộc những trường hợp trên nhưng đã có thời gian theo học tiếng Pháp tại một trường đại học khác.
Để được miễn học, sinh viên cần nộp về văn phòng khoa Ngoại ngữ:
– Đơn xin miễn học -> download tại đây Exemption request letter – FR program
– Bản sao công chứng các giấy tờ, chứng chỉ liên quan.

b. Hệ Thạc sĩ:
QUY ĐỊNH MIỄN HỌC TIẾNG PHÁP
(Áp dụng đối với hệ Thạc sỹ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-ĐHKHCN ngày 7 tháng 11 năm 2014 về việc Ban hành Quy định miễn học tiếng Pháp của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà nội)

Điều kiện được xét miễn giảm môn học
1. Các trường hợp sau được miễn tham gia toàn bộ chương trình tiếng Pháp và bài thi nói cuối kỳ môn tiếng Pháp, điểm đạt điểm tối đa 20/20 để lấy điểm tổng kết :
1.1/ Sinh viên quốc tế đến từ các nước sử dụng tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức;
1.2/ Có chứng chỉ tiếng Pháp DELF trình độ B2;
1.3/ Có chứng chỉ tiếng Pháp TCF từ 400 điểm trở lên còn giá trị sử dụng trong suốt khóa học ;
1.4/ Có chứng chỉ tốt nghiệp chương trình phổ thông song ngữ tiếng Pháp hệ 12 năm ;
1.5/ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ Pháp.
2. Các trường hợp sau được miễn tham gia lớp học tiếng Pháp nhưng vẫn phải tham gia kì thi kết thúc môn để lấy điểm tổng kết:
2.1/ Có chứng chỉ tiếng Pháp DELF trình độ B1;
2.2/ Có chứng chỉ TCF từ 300 đến 399 điểm còn giá trị sử dụng trong suốt khóa học.
Hồ sơ và thủ xin miễn giảm môn học:
1/ Đơn xin miễn học -> download tại đây Exemption request letter – Master
2/ Bản sao công chứng các giấy tờ, chứng chỉ liên quan.

Sinh viên nộp hồ sơ xin miễn giảm môn học tại phòng Khoa Ngoại ngữ.


Chia sẻ: