Quy định và biểu mẫu

Thứ ba - 17/05/2016 23:08

QUY ĐỊNH MIỄN HỌC ĐỐI VỚI KHÓA TIẾNG ANH MÙA THU M1/B1

Các trường hợp sau đủ điều kiện miễn học và thi đối với các môn tiếng Anh cơ bản và IELTS:
1/ Có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên còn hiệu lực (không kỹ năng nào dưới 5.0)
2/ Có chứng chỉ TOEFL iBT từ 70 điểm trở lên còn hiệu lực
3/ Có chứng chỉ TOEFL PBT từ 500 điểm trở lên còn hiệu lực
Điểm tổng kết của các môn miễn học sẽ được quy đổi từ điểm IELTS/TOEFL mà sinh viên đã đạt được.
Những sinh viên này sẽ vẫn phải hoàn thành môn học Nghe-ghi chép tiếng Anh và tiếng Anh khoa học.

Các sinh viên là công dân của những nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức đủ điều kiện miễn học đối với tất cả các môn tiếng Anh. Tuy nhiên:
1/ Sinh viên hệ thạc sỹ sẽ phải tham gia bài thi IELTS cuối khóa để tính điểm trung bình môn học.
2/ Sinh viên hệ cử nhân sẽ phải tham gia bài thi cuối khóa của các môn Nghe-ghi chép tiếng Anh, tiếng Anh khoa học và IELTS để tính điểm trung bình cho mỗi môn học này.

Các trường hợp sau sẽ được xem xét miễn học theo từng trường hợp cụ thể:
1/ Có chứng chỉ tiếng Anh không thuộc một trong những trường hợp trên;
2/ Có bảng điểm tiếng Anh trong ít nhất một năm học tại một trường cao đẳng/đại học khác;
3/ Hoàn thành ít nhất một năm học tại trường có sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức.

Để được miễn học, sinh viên cần nộp về văn phòng khoa Ngoại ngữ:
– Đơn xin miễn học -> download tại đây Exemption request letter – EN program
– Bản sao công chứng các giấy tờ, chứng chỉ liên quan.

QUY ĐỊNH MIỄN HỌC ĐỐI VỚI KHÓA TIẾNG ANH B3

Những trường hợp sau đủ điều kiện miễn học và thi đối với các kĩ năng IELTS:
1/ Có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên còn hiệu lực (không kỹ năng nào dưới 5.0)
2/ Có chứng chỉ TOEFL iBT từ 90 điểm trở lên còn hiệu lực
3/ Có chứng chỉ TOEFL PBT từ 550 điểm trở lên còn hiệu lực
Điểm tổng kết của các môn miễn học sẽ được quy đổi từ điểm IELTS/TOEFL mà sinh viên đã đạt được.
Những sinh viên này sẽ vẫn phải hoàn thành môn Soạn thư tín tiếng Anh.

Để được miễn học, sinh viên cần nộp về văn phòng khoa Ngoại ngữ:
– Đơn xin miễn học -> download tại đây Exemption request letter – EN program – B3
– Bản sao công chứng các giấy tờ, chứng chỉ liên quan.


Chia sẻ: