Năm đại cương (Năm học thứ nhất)


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

NĂM ĐẠI CƯƠNG (NĂM THỨ NHẤT)

1. Giới thiệu

Bằng cách áp dụng một chương trình sáng tạo, Năm đại cương (Năm học thứ nhất) tại USTH trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để thành công trong tất cả các mô hình đại học.
Cùng với các môn Khoa học (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Tin học và Toán học), các khóa học về Khoa học Quản lý tiếng Anh sẽ giúp sinh viên phát triển toàn diện các kỹ năng và năng lực chuyên môn trong môi trường nghiên cứu cũng như trong  môi trường kinh doanh hiện nay.

Lượng kiến thức phong phú được cung cấp trong năm đầu tiên sẽ giúp sinh viên tự tin theo đuổi bất cứ ngành đào tạo nào của trường trong các năm học tiếp theo. ĐH KHCNHN không chỉ cung cấp kiến thức và các kỹ năng mềm, mà còn đem đến sự sáng tạo và đổi mới cho sinh viên, đảm bảo tính cạnh tranh của sinh viên trên thị trường lao động Việt Nam và quốc tế.

2. Chương trình

Chương trình học của Năm Đại Cương bao gồm 3 phần:
(1) Tiếng Anh Khoa học    (10 Tín chỉ)
(2) Khoa học quản lý         (2 Tín chỉ)
(3) Các môn Khoa học      (48 Tín chỉ)  

Xem chi tiết Nội dung Giảng dạy

Điều kiện: Để hoàn thành Năm đại cương, sinh viên phải vượt qua ít nhất 80% của 60 Tín chỉ và
đạt điểm trung bình  ≥ 10.0, sau đó tiếp tục học chương trình của năm thứ hai
 
Nhóm Mã số Môn học Tín chỉ
Tiếng Anh EN1.3 Nghe và ghi chép tiếng Anh 2
EN1.4 Tiếng Anh khoa học 2
EN1.5 Kĩ năng đọc cơ bản 1
EN1.6 Kĩ năng viết cơ bản 1
EN1.7 Kĩ năng nghe cơ bản 1
EN1.8 Kĩ năng nói cơ bản 1
EN2.1 Kĩ năng thuyết trình 1
EN2.3 Kĩ năng viết tiếng Anh nâng cao 1
Khoa học Quản lý MS1.1 Luật Khoa học và Công nghệ Việt Nam 1
MS1.2 Kinh tế học đại cương 1
Sinh học BIO1.1 Sinh học tế bào 3
BIO1.2 Hóa sinh 3
BIO1.4 Di truyền học 3
Hóa học CHEM1.1 Hóa đại cương I 3
CHEM1.2 Hóa học hữu cơ 3
CHEM1.5 Hóa đại cương II 3
CHEM1.6 Thực hành Hóa học 2
Tin học ICT1.2 Lập trình cơ bản 4
ICT1.4 Tin học cơ sở 4
Toán học MATH1.1 Đại số tuyến tính 3
MATH1.4 Giải tích I 3
MATH1.5 Giải tích II 3
Vật lý PHYS1.1 Cơ học và Nhiệt động học 4
PHYS1.2 Điện từ trường 3
PHYS1.4 Quang học và Giới thiệu về Cơ học lượng tử 2
PHYS1.5 Thực hành Vật lý 2
                                                   Tổng số tín chỉ 60
 

3. Hỗ trợ

Để quá trình học được thuận lợi, sinh viên năm nhất có thể truy cập các trang dưới đây:

4. Liên hệ

 
Logo moi 2
          TS. Đào Thanh Dương - Đồng Trưởng khoa Đào tạo Đại học 
Email: dao-thanh.duong@usth.edu.vn
Điện thoại : 024 3 7917206

Trần Thị Lệ Thu - Trợ lý học thuật Năm Đại cương
Email: tran-thi-le.thu@usth.edu.vn
Tel: 024 3 7918517
 

Chia sẻ:
 

Banner dưới