Giới thiệu về cử nhân

Thứ ba - 29/11/2016 22:00

Toàn bộ giảng viên Việt Nam và nước ngoài của Trường được tuyển dụng bởi một hội đồng tuyển chọn kĩ càng, dựa trên kĩ năng sư phm cao và trình đ chuyên môn xuất sắc. Hai yếu tố này là những đòi hỏi thiết yếu để giảng dạy trong một môi trường quốc tế có tính tương tác và mới mẻ như ở Trường ĐH KHCNHN.

Phương pháp giảng dạy của Trường dựa trên tính tự giácch đngkĩ năng làm vic nhómthc hành ti phòng thí nghiệm và thực tp trong 10 tuần tại các doanh nghiệp và viện nghiên cứu.

Các môn khoa học qun lý, tiếng Anh và tiếng Pháp được đưa vào giảng dạy bổ trợ cho các môn Khoa học chuyên ngành. Do đó, sinh viên tốt nghip Trường ĐH KHCNHN có thể trở thành những doanh nhân với nền tảng kiến thức khoa học vững vàng để làm việc ti các công ty quc tế ở Việt Nam hoặc nước ngoài.

Khóa học tiếng Anh d bị cho sinh viên năm thứ nhất được tổ chức vào đầu mỗi năm học, kéo dài 2 tháng nhằm chuẩn bị ngoại ngữ cho việc học các chuyên môn chuyên ngành trực tiếp bằng tiếng Anh.

Chương trình Cử nhân tại Trường ĐH KHCNHN bao gồm một năm đại cương (Cử nhân năm 1) và hai năm chuyên ngành (Cử nhân năm 2 & năm 3) với 6 ngành đào tạo.

– Chương trình học Cử nhân

Hướng dẫn Thực tập sinh: General Regulations USTH internship 2014-2015

Quy chế đào tạo


Chia sẻ: