Cử nhân ngành Khoa học và Công nghệ Thực phẩm


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (FST)

 

        
        Mục lục:

1.GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

2. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

3. ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ
 

  

1.GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH  [Về đầu trang]

Hiện nay, hàng trăm khu công nghiệp của các tỉnh thành phố đang cần hàng nghìn nhân lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm. Chương trình cử nhân khoa học và công nghệ thực phẩm sẽ góp phần bù đắp sự thiếu hụt nhân lực ở trình độ cao trong lĩnh vực này
Chương trình nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản nhằm phát triển công nghệ chế biến tiên tiến với mục tiêu làm tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp chiến lược của Việt Nam cũng như kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chương trình khoa học và công nghệ thực phẩm tại USTH được thiết kế hiện đại, bao gồm các môn học cập nhật các công nghệ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực thực phẩm, được thiết kế độc đáo nhưng phù hợp với mục tiêu tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp chiến lược của Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình được thiết kế với một số lượng lớn các giờ thực hành sẽ cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để có khả năng làm việc trong ngành công nghiệp thực phẩm.
 

2. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY  [Về đầu trang]

Các môn học trong chương trình Khoa học và Công nghệ Thực phẩm tập trung vào 3 chuyên ngành:
- Công nghệ chế biến thực phẩm
- An toàn chất lượng thực phẩm
- Quản lý đổi mới công nghệ thực phẩm
Các sinh viên hoàn thành các chuyên ngành này sẽ được cấp bằng Cử nhân khoa học công nghệ thực phẩm. Chương trình khung bao gồm các môn học của cả 3 chuyên ngành trên. Ngoài ra, mỗi chuyên ngành cung cấp các môn học lựa chọn với các kiến thức chuyên sâu hơn với mỗi ngành.
 
Năm     Name of course ECTs Code
Năm 2 Học kì  thứ 3 Khoa học
quản lý
Luật sở hữu trí tuệ 1 FSTB2.01
Quản lý dự án 1 FSTB2.02
Tiếng Pháp Tiếng Pháp 8 FSTB2.03
Môn Khoa học Nhập môn Khoa học và công nghệ thực phẩm 2 FSTB2.04
Thống kê Sinh học 3 FSTB2.05
Hoá sinh thực phẩm 3 FSTB2.06
Dinh dưỡng và chuyển hoá 3 FSTB2.07
Vật lý thực phẩm I 3 FSTB2.08
Vi sinh vật học trong thực phẩm 3 FSTB2.09
Enzym học trong thực phẩm 3 FSTB2.10
Độc chất học 3 FSTB2.11
Học kì  thứ 4 Môn Khoa học Vật lý thực phẩm II 3 FSTB2.12
Hoá phân tích trong thực phẩm 3 FSTB2.13
Phân tích vi sinh vật học trong thực phẩm 3 FSTB2.14
Quy trình và thiết bị trong công nghệ chế biến thực phẩm 4 FSTB2.15
An toàn vệ sinh thực phẩm 3 FSTB2.16
Tiêu chuẩn và quy chuẩn thực phẩm 3 FSTB2.17
Quản lý chất lượng thực phẩm 3 FSTB2.18
Kiến tập 2 FSTB2.20
Môn lựa chọn (chọn 3 trong 5 môn) Bệnh do thực phẩm 2 FSTB2.21
Thực phẩm chức năng 2 FSTB2.22
An toàn và xử lý môi trường trong công nghiệp thực phẩm 2 FSTB2.23
Nhập môn nông nghiệp sinh thái 2 FSTB2.24
Chiến lược marketing các sản phẩm nông nghiệp 2 FSTB2.25
       TỔNG SỐ TÍN CHỈ 60  
Năm 3 Học kì thứ 5 Khoa học
quản lí
Kĩ năng viết trong khoa học 2 FSTB3.01
 
Tiếng Pháp Tiếng Pháp 7 FSTB3.02
Môn Khoa học Khoa học và Công nghệ chế biến sau thu hoạch 4 FSTB3.03
Công nghệ bảo quản thực phẩm 3 FSTB3.04
Công nghệ lạnh 3 FSTB3.05
Công nghệ đóng gói 3 FSTB3.06
Công nghệ chế biến thực phẩm 3 FSTB3.07
Phát triển sản phẩm thực phẩm 3 FSTB3.08
Xu hướng mới trong công nghệ thực phẩm 2 FSTB3.09
Học kì thứ 6 Môn Khoa học Đánh giá cảm quan thực phẩm 2 FSTB3.10
Công nghệ thịt 3 FSTB3.11
Công nghệ rau củ và hoa quả nhiệt đới 3 FSTB3.12
Công nghệ sữa 3 FSTB3.13
Công nghệ nước giải khát 3 FSTB3.14
Môn lựa chọn (chọn 2 trong 5 môn) Công nghệ chè, cacao và cà phê 2 FSTB3.15
Công nghệ bánh kẹo và đường 2 FSTB3.16
Công nghệ dầu béo 2 FSTB3.17
Công nghệ chất thơm và phụ gia thực phẩm 2 FSTB3.28
Công nghệ thuỷ sản 2 FSTB3.19
  DỰ ÁN NHÓM 3 FSTB3.20
  THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9 FSTB3.21
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 60  
 
 

3. ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH  [Về đầu trang]

Chất lượng đầu ra chương trình Cử nhân Khoa học và Công nghệ Thực phẩm đạt chuẩn đầu ra của hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục ABET cũng như từng chương trình cụ thể, thu được từ từng môn học như:
a. Khả năng ứng dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật;
b. Khả năng thiết kế và thực hành thí nghiệm, cũng như phân tích và giải thích dữ liệu thu được;
c. Khả năng thiết kế, xây dựng hệ thống trong quy trình sản xuất thực phẩm đáp ứng được yêu cầu đề ra;
d. Khả năng làm việc trong nhóm đa ngành;
e. Khả năng xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quy trình sản xuất thực tế hoặc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm;
f. Khả năng giao tiếp hiệu quả
g. Khả năng hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật đến môi trường tự nhiên cũng như xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh thế trong bối toàn cầu hoá;
h. Khả năng nhận thức được cần thiết phải phát triển công nghệ chế biến thực phẩm và kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam cũng như trên thế giới
i. Khả năng nhận thức được trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP  [Về đầu trang]

-  Cơ hội nghề nghiệp cho các sinh viên ngành Khoa học và Công nghệ thực phẩm là các vị trí phụ trách kỹ thuật trong công nghiệp thực phẩm. Bằng cử nhân Khoa học thực phẩm sẽ là hành trang cho các em tiếp cận với nhiều cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong lĩnh vực nghiên cứu và chế biến thực phẩm tại các cơ sở của Nhà nước, công ty tư nhân hay doanh nghiệp quốc tế. Các sinh viên tốt nghiệp hệ cử nhân có thể là người đứng đầu các dây chuyền sản xuất, quản lý và đảm bảo chất lượng, người phụ trách kỹ thuật trong hệ thống phân phối và tiếp thị sản phẩm thực phẩm, nhân viên nghiên cứu phát triển, các nhà nghiên cứu khoa học thực phẩm và các chuyên gia tư vấn về quy định và luật thực phẩm…
-  Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân cũng có thể tiếp tục học thạc sỹ tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội hoặc các khóa học chuyên sâu khác trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thực phẩm. Ngoài ra, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trao cho sinh viên nhiều cơ hội được thực tập hoặc học cao học ở các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu của nước Pháp. Sinh viên có nhiều cơ hội để trở thành các chuyên viên, chuyên gia tư vấn cao cấp, các giảng viên – nghiên cứu viên của một trong những đối tác này.
 

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ  [Về đầu trang]

     Logo moi 2 

    Dr. Thi  Van Anh LE - Điu phi viên ngành khoa hc và công ngh thc phm      
    Tel: 84 912438512              
    Email: le-thi-van.anh@usth.edu.vn

 


Chia sẻ: