Chương trình đào tạo tiến sĩ tại USTH

Thứ hai - 10/10/2016 23:09

Giới thiệu chung về tiến sĩ tại USTH

Trưởng khoa Đào tạo Tiến sĩ: GS.TS. Lê Trần Bình, Phó Hiệu trưởng. Các văn bản quyết định liên quan đến Khoa đào tạo tiến sĩ bao gồm:

Quyết định số 077/ĐHKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2014 về việc thành lập Khoa đào tạo Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Decision N.77-QD dated 28 Apr 2014-VN

Quyết định số 078/ĐHKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng khoa học Khoa đào tạo Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Decision N.78-QD dated 28 Apr 2014 final-VN
Quyết định số 079/ĐHKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2014 về việc Bổ nhiệm trưởng khoa đào tạo tiến sĩ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Decision N.79-QD dated 28 Apr 2014-VN

Chương trình đào tạo tiến sĩ tại USTH

Phần 1: Các học phần chung

Chương trình đào tạo cấp cho 12 tín chỉ (1 tín chỉ tương đương 10 giờ) gồm các môn học sau:

 • Quản lý dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Đổi mới và phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ
 • Phương pháp Báo cáo và công bổ kết quả khoa học
 • Quyến sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học – công nghệ
 • Phát triển bền vững trong lĩnh vực khoa học – công nghệ

Phần 2: Tham gia hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, tham gia báo cáo và viết báo cáo …

Phần 3 (phần chính): nghiên cứu khoa học, báo cáo các chuyên đề và luận án tiến sĩ

Học bổng NCS xuất sắc

Tiêu chuẩn xét, cấp Học Bổng

 1. Sinh viên (SV) có bằng tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ đạt loại giỏi trở lên.
 2. Có công bố khoa học (trên tạp chí trong nước hoặc quốc tế) hoặc giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp.
 3. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước…

Ngành đào tạo

 • Công nghệ Sinh học Y, Dược, và Nông nghiệp (Trước đây là Công nghệ Sinh học và Dược học);
 • Khoa học Vật liệu Tiên tiến vàCông nghệ Nano; (Trước đây là Khoa học Vật liệu và Công nghệ Nano)
 • Nước – Môi trường – Hải dương học;
 • Công nghệ Thông tin – Truyền thông;
 • Năng lượng (Trước đây là Năm lượng Tái tạo;
 • Vũ trụ và Hàng không (Trước đây là Vũ Trụ và Ứng dụng).

Luận án tiến sĩ

Danh sách NCS khoá I 2014-2017 kèm theo đề tài NC:

NCS Chuyên ngành Tên luận án GS Hướng dẫn (HD) và đồng HD Phòng TN/Trường
Đinh Ngọc Đạt Nước – Môi trường – Hải dương học

Assessment of water quality indexes from high (VNREDSAT-1A, Landsat 8) and medium (OLCI) spatial resolution sensors over Vietnamese coastal waters.

 

 

GS. Hubert Loísel và GS. Doãn Minh Chung

 
Vũ Duy Vĩnh Nước – Môi trường – Hải dương học Model-based process studies of coastal suspended sediment transport in the Red River estuarine and coastal zones associating remote sensing and field data GS. Sylvain Ouillon và GS. Đinh Văn Ưu LOGOS/CNES và VNU
Nguyễn Hồng Nam Năng lượng tái tạo Gasification of lignocellulosic biomass in Vietnam: Matching target resources with current technologies  

 

Laurent van de Stenn và GS. Hà Minh Dương

CIRED – USTH
Nguyễn Xuân Hùng Vũ trụ và ứng dụng Research on advanced control algorithms for automatic balancing system of 3-DOF spacecraft attitude determination and control simulator PGS. Phạm Anh Tuấn, TS. Lê Xuân Huy VNSC
Nguyễn Trường Thanh Vũ trụ và Ứng dụng A Study on High-effective Attitude Determination System of an Air Bearing Test-bed for Small Satellites PGS. Phạm Anh Tuấn, TS. Lê Xuân Huy và GS. Hubert Halloin VNSC – Paris 7

Chia sẻ: