Điều kiện và hồ sơ đăng kí dự tuyển

Thứ năm - 15/10/2015 03:43

Ứng viên có bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi trở lên hoặc thạc sỹ hệ chính quy loại khá trở lên, được một giáo sư Pháp và một giáo sư Việt Nam có tên trong danh sách đề tài do USTH công bố chấp nhận hướng dẫn. Trường hợp nghiên cứu sinh tự tìm được đề tài nghiên cứu sinh thì phải được sự đồng ý của hội đồng tuyển sinh tiến sỹ Trường ĐHKHCNHN.Để theo học chương trình, ứng viên phải có trình đột tiếng Anh tối thiểu tương đương cấp độ B2.

Chi tiết về quy trình và hồ sơ đăng ký dự tuyển được nêu chi tiết tại phần Tuyển sinh (click vào)

Lịch trình tuyển sinh:

Hoạt động

Q II

Q III

QIV

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
1. Thông báo tuyển chọn đề tài              
2. Thông báo tuyển NCS     Đợt I Đợt II  
3. Hội đồng tuyển sinh           Đợt I   Đợt II  
4. Khai giảng                

Chia sẻ: