Bảo vệ luận án và bằng Tiến sĩ

Thứ năm - 15/10/2015 03:41

NCS được cấp 1 bằng Tiến sĩ của USTH, được hệ thống các Trường Đại học Châu Âu công nhận.

Trong trường hợp NCS trúng tuyển CT học bổng đào tạo theo hình thức phối hợp Pháp – Việt Nam sẽ được cấp bằng kép, của USTH và của Trường đối tác của Pháp.

Tất cả các bằng do USTH cấp được cả Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp công nhận.


Chia sẻ: