Cử nhân ngành Năng lượng

14/10/2016

GIỚI THIỆU
Năng lượng là một trong những ngành chiến lược chính trên toàn thế giới, chiếm 6% GDP toàn cầu. Ngành năng lượng có ảnh hưởng lớn tới rất nhiều ngành công nghiệp khác. Đặc biệt, các ngành công nghiệp liên quan đến năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh chóng do lo ngại ngày càng tăng về sự suy giảm của các loại nhiên liệu hóa thạch và các tác động đến môi trường của các công nghệ nhiệt / điện cổ điển. Tất cả những điều trên củng cố thêm nhu cầu đào tạo nhân lực cho các ngành năng lượng truyền thống, năng lượng tái tạo, quản lý và tiêu thụ năng lượng hiệu quả.
USTH xây dựng chương trình Cử nhân Khoa học & Công nghệ Năng lượng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của thị trường năng lượng. Sinh viên tốt nghiệp được cung cấp một nền tảng kiến thức cơ bản về kỹ thuật năng lượng và ý thức trách nhiệm đối với những thách thức của việc thúc đẩy, thiết kế và áp dụng các giải pháp năng lượng mới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Chương trình Năng lượng cung cấp cho sinh viên một nền tảng vật lý, toán học vững chắc và các kiến thức nâng cao trong các ngành kỹ thuật công nghiệp quan trọng cũng như các kỹ năng chuyên biệt trong ngành sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Ngoài ra, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực năng lượng mới như hệ thống quang điện, phong điện, thủy điện hay nhiên liệu sinh học khi lựa chọn các môn kỹ thuật phù hợp, hoàn thành dự án nhóm và khoá thực tập từ 3-6 tháng.

Để xem Chương trình Đào tạo, click vào đây: CỬ NHÂN NGÀNH NĂNG LƯỢNG-VI