Cử nhân ngành Khoa học Vật liệu tiên tiến & Công nghệ Nano

13/10/2016

GIỚI THIỆU
Công nghệ Nano là ngành khoa học đa ngành phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ 21 phục vụ cho nhiều lĩnh vực trong đời sống với các hiệu ứng mới xảy ra trong vật liệu ở kích thước nguyên tử, phân tử. Trong thực tế, ngành công nghệ Nano đã chế tạo vật liệu, linh kiện với kích thước rất nhỏ ở thang nano-mét (10-9 m). Ngoài ra, công nghệ Nano được nhìn nhận là ngành khoa học của tương lai với các linh kiện kích thước micro, nano chiếm vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác nhau như vi điện tử, cơ học, xây dựng, kỹ thuật y sinh… vv.

Khoa học vật liệu được nhìn nhận là tâm điểm trong ngành công nghệ nano do các tính chất cơ bản của vật liệu thay đổi mạnh mẽ khi kích thước của nó giảm tới mức siêu nhỏ. Vì vậy, những tính chất mới này đã mở ra sự phát triển mạnh mẽ của những công nghệ chế tạo linh kiện kích thước nano đồng thời nhiều hiệu ứng mới xảy ra trong vật liệu cấu trúc nano đưa ra nhiều ý tưởng đột phá cho các linh kiện ứng dụng trong tương lai. Do đó, trường Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Nội (USTH) đã xây dựng chương trình hệ Cử nhân ngành Khoa học Vật liệu tiên tiến & Công nghệ Nano với mục tiêu đào tạo sinh viên nền tảng kiến thức khoa học công nghệ của ngành khoa học vật liệu (bao gồm vật lý và hóa học) đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận với các hướng nghiên cứu đột phá trong ngành công nghệ Nano qua các môn học tự chọn, thực tập thực tế tại nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu mạnh tại Việt Nam và quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Cử nhân Khoa học Công nghệ chuyên ngành Khoa học Vật liệu tiên tiến & Công nghệ Nano định hướng sinh viên với phương pháp tiếp cận đa ngành trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp. Mục tiêu của chương trình là trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của ngành khoa học vật liệu & công nghệ nano cùng các kỹ năng mềm khác phục vụ cho việc thiết kế, chế tạo, thực hiện vật liệu và linh kiện nano trong nền công nghiệp hiện đại ngày nay. Chương trình Khoa học Vật liệu tiên tiến & Công nghệ Nano cung cấp những kiến thức cơ bản về toán học, vật lý, hóa học và các kỹ năng quản lý khác. Bên cạnh đó, chương trình cũng xây dựng nền tảng cơ bản về vật lý và hóa học của ngành khoa học vật liệu cùng với các phương pháp chế tạo, sản xuất linh kiện nano trong thực tế. Ngoài ra, thông qua các môn học tự chọn, quá trình làm những dự án nhóm cỡ nhỏ và thực tập tốt nghiệp, sinh viên có thể lựa chọn lĩnh vực chuyên sâu trong ngành khoa học vật liệu để tự định hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân.

Xem chương trình chi tiết tại đây: Chuong trinh Cu nhan Khoa hoc Vat lieu Cong nghe Nano