Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông

13/10/2016

GIỚI THIỆU

Chương trình hệ Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin và Truyền Thông nhắm tới việc cung cấp cho sinh viên không những chỉ kiến thức cơ bản mà còn kiến thức chuyên môn vững chắc, cũng như các kĩ năng xã hội cần thiết để có thể làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và môi trường quốc tế; các phẩm chất cá nhân và và ý thức học tập suốt đời để thành công trong sự nghiệp; các phẩm chất chính trị và ý thức phục vụ cộng đồng.

MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Chương trình ngành Công nghệ Thông tin và Truyền Thông của USTH cung cấp cho sinh viên:

  • Kiến thức cơ bản và các kỹ năng làm việc cần thiết cho ngành Công nghệ Thông tin và Truyền Thông
  • Kỹ năng chuyên môn, kỹ năng xã hội và đặc điểm cá nhân để có hiệu quả làm việc trong nhiều lĩnh vực và các doanh nghiệp quốc tế
  • Phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe và tinh thần phục vụ cộng đồng.

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI

Các mục tiêu của chương trình Cử nhân ngành Thông tin và Truyền thông Công nghệ tại USTH được phản ánh rõ trong kết quả học tập mong đợi:

1. Kiến thức chuyên môn vững chắc để thích ứng với công việc khác nhau của nghiên cứu lý thuyết, mô hình hóa ý tưởng, thiết kế và phát triển giải pháp công nghệ, tư vấn và quản lý các hệ thống cần thiết trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin Truyền thông

1.1 Khả năng áp dụng kiến thức cơ bản của toán học, vật lý, xác suất thống kê… để mô tả, tính toán và mô phỏng, thiết kế và phát triển các hệ thống máy tính.

1.2 Khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về lập trình, mã hóa, cơ sở dữ liệu, toán rời rạc, hệ điều hành, hệ thống thông tin, cấu trúc máy tính, mạng máy tính,… để nghiên cứu và phân tích hệ thống, các sản phẩm công nghệ thông tin.

1.3 Khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi của công nghệ thông tin, đi kèm với khả năng sử dụng các công cụ tiên tiến để thiết kế, thực hiện, kiểm soát và đánh giá các hệ thống công nghệ thông tin; khả năng phân tích các vấn đề thực tế, thiết kế và phát triển các ứng dụng máy tính.

2. Kỹ năng cá nhân và khả năng làm việc chuyên nghiệp:

2.1 Lý luận và giải quyết vấn đề

2.2 Thí nghiệm và khám phá tri thức

2.3 Tư duy hệ thống và tư duy phản biện

2.4 Tính sáng tạo, năng động và mức độ nghiêm trọng

2.5 Đạo đức nghề nghiệp, liêm chính và trách nhiệm

2.6 Hiểu vấn đề đương đại và học tập suốt đời

3. Kỹ năng làm việc theo nhóm và quốc tế:

3.1 Khả năng lãnh đạo và kỹ năng làm việc theo nhóm

3.2: Kỹ năng truyền thông giao tiếp bằng văn bản, điện tử / truyền thông đa phương tiện, trình bày, lập luận thuyết phục, đàm phán hiệu quả

3.3 kỹ năng tiếng Anh, IELTS ≥ 6.5.

4. Phân tích, thiết kế và thực hiện hệ thống / sản phẩm / giải pháp kỹ thuật trong doanh nghiệp và xã hội:

4.1 Nhận thức về mối quan hệ giữa các giải pháp công nghệ thông tin và bối cảnh kinh tế-xã hội và toàn cầu.

4.2 Khả năng xác định vấn đề, hình thành ý tưởng cho các giải pháp kỹ thuật, tham gia vào các dự án công nghệ thông tin.

4.3 Khả năng để thiết kế, phát triển, cài đặt, vận hành, sử dụng và bảo trì các hệ thống, các sản phẩm, giải pháp kỹ thuật, hạ tầng, mạng, cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng ứng dụng phổ biến, quản lý hệ thống, bảo mật, hệ thống ứng dụng, gói ứng dụng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015-2016ICT_Curriculum_2015-2016