Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

ảnh USTH 1

 

Sứ mệnh

USTH có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học- công nghệ- kỹ thuật, nhằm phát triển nghiên cứu và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ. Tận dụng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Pháp, Trường phải đón đầu xu hướng thay đổi của công nghệ trong tương lai ở châu Á và trở thành trường đại học uy tín về nghiên cứu khoa học công nghệ tại Đông Nam Á trong thời đại công nghệ 4.0. 
 

Tầm nhìn

  • Trong tương lai, USTH sẽ trở thành trường đại học tầm cỡ thế giới, thu hút sinh viên quốc tế tài năng với chương trình đào tạo tiên tiến, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội gắn liên với sự đổi mới khoa học và hoạt động nghiên cứu. 
  • Sinh viên USTH được kỳ vọng trở thành những người dẫn đầu xuất sắc trong lĩnh vực họ được đào tạo, tận tâm cống hiến cho đất nước và xã hội với nền tảng vững chắc về khoa học và sự cởi mở trong tư duy. 
Giá trị cốt lõi 
 
Đạo đức  Đột phá  Đa dạng 
Tiên phong  Xuất sắc  Cởi mở 
Trung thực  Chuyên nghiệp  Tôn trọng 
         
Chia sẻ: