Khuôn viên trường

Cơ sở vật chất hiện tại
 

Hiện nay, cơ sở Trường được đặt tại tòa nhà A21 trong khuôn viên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, với tổng diện tích 8.100m2. Trường hiện có 35 lớp học với diện tích 2.550m2, 04 phòng thí nghiệm liên kết quốc tế với diện tích 1.425m2, 20 phòng thí nghiệm thực hành với diện tích 1.120m2, 01 thư viện diện tích 200m2 với hàng nghìn đầu sách, tạp chí chuyên ngành. Hơn nữa, Trường còn được sử dụng các phòng thí nghiệm nghiên cứu hiện đại của các viện chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu.
 

a21

  

Cơ sở mới tại Hòa Lạc
 

Ngày 10/11/2011, Chính phủ đã tiến hành đàm phán và ký Hiệp định tín dụng vay vốn để xây dựng Trường có tổng giá trị 190 triệu USD với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trong đó có dự án xây dựng cơ sở Trường trên khu đất 65ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Cơ sở mới của Trường tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc bao gồm hệ thống phòng học và phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên, đồng thời được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm uy tín về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Việt Nam trong tương lai. Dự kiến đến năm 2023, dự án sẽ được hoàn thành.
 

     Phối cảnh dự kiến cơ sở mới của USTH tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  

Chia sẻ: