Khuôn Viên Trường

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN) đặt cơ sở tại Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Khuôn viên mới có diện tích 65ha của Trường, đặt tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng vào năm 2018.