Giới Thiệu Chung

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (còn được gọi là Trường Đại học Việt Pháp) là trường đại học công lập đạt chuẩn quốc tế được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Trường được xây dựng theo mô hình đại học công lập tiên tiến, do Chính phủ Việt Nam đầu tư với sự hỗ trợ của Chính phủ Pháp, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Liên minh 42 trường đại học cùng các viện nghiên cứu của Pháp.
 
Mục tiêu chính của trường ĐHKHCNHN là phát triển một trung tâm chất lượng cao kết hợp giữa nghiên cứu, giảng dạy và liên hệ chặt chẽ với giới công nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời phát triển một mô hình hợp tác giữa khối tư nhân và nhà nước trong giáo dục đại học và các lĩnh vực nghiên cứu.
 
Hệ thống đào tạo và cấp bằng của Trường dựa trên  mô hình LMD- tiến trình Bologna 
 (Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ) – một mô hình đang được áp dụng rộng rãi tại hầu hết các trường đại học tại Châu Âu. Các bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ sẽ tương ứng với số năm học là 3 năm – 5 năm – 8 năm (Cử nhân 3 năm, Thạc sĩ 2 năm và Tiến sĩ là 3 năm).

 Trường có môi trường giảng dạy và học tập quốc tế đa văn hóa với ngôn ngữ đào tạo bằng Tiếng Anh cùng đội  ngũ giảng viên quốc tế, qua đó mang đến nhiều cơ hội học tập và thực tập nước ngoài hấp dẫn cho sinh viên.

Các ngành đào tạo của trường được lựa chọn tương ứng với những định hướng chiến lược phát triển đất nước của Chính phủ Việt Nam.

Hiện nay, trường có 8 ngành đào tạo như sau: 

  • Công nghệ sinh học Nông Y Dược
  • Khoa học Vật liệu tiên tiến – Công nghệ Nano
  • Nước – Môi trường – Hải dương học;
  • Công nghệ Thông tin – Truyền thông
  • Năng lượng
  • Vũ trụ và Hàng không
  • Khoa học và Công nghệ Thực phẩm
  • Khoa học và Công nghệ Y khoa

 

Chia sẻ: