Sự kiện

Tất cả sự kiện

Giới thiệu USTH

Lịch sử USTH

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN) là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Hiệp định liên chính phủ (nguyên bản bằng tiếng Pháp) Là một trường đại học công lập quốc tế theo mô hình tiên...

Xem tiếp

Video