Sự kiện

Tất cả sự kiện

Giới thiệu USTH

Lịch Sử

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN) còn gọi là Trường Đại học Việt Pháp là Trường Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Pháp ký ngày 12/11/2009 và Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Hiệp định liên chính phủ (nguyên bản bằng tiếng Pháp) Hiệp định...

Xem tiếp

Video